dihalau keluar daripada negara Archives – Manis Madu